Velkommen

Velkommen til EikTek. Vår nettbutikk ble bygget rundt kapps-merket Ukrenkelig Ytringsfrihet, som var blant våre første produkt oppe på www.eiktek.no. Dette er fordi ytringsfrihet står som en av de viktigste bærebjelkene i samfunnet, men står under et større og kraftigere press for hvert år som går, fra politikere og utenforstående, uvitende og ignorante. Derfor har vi et stort fokus på det å ivareta ytringsfriheten, og dette reflekteres i våre produkter og merker.

Utifra de mest grunnleggende kapps-merkene vi først designet så bygget vi videre et større nettverk av fjernlagre som gir oss muligheten til å utvide og videre ekspandere vårt sortement, til å bli et digitalt kjøpesenter med fokus på kvalitet og funksjonalitet.  

Besøk oss på

431672.png

Støtt oss på

67C26B70-98E6-4E6A-A8A4-853082113B54.png
comlocalslocalsapp_1.png

Kontakt oss på

Gab.png

    Minds

    Locals

  Vipps

48256214

     Gab

Nye produkter

67C26B70-98E6-4E6A-A8A4-853082113B54.png

48256214

© 2023 by NORTHPOLE. Proudly created with Wix.com

0

We have now published our translated vertion of the webshop for an international audience!
We are now working on giving every product an Krypto#
Vi har nå publisert en oversatt versjon av nettbitikken til et internasjonalt publikum!

Vi jobber nå med å gi alle produkter et Krypto#

Meny

Kjøp med krypto

Ukrenkelig Ytringsfrihet

Folkefinansiering

Juss og rett